Page 1 of 1

Udbud fra Region Midt og Egmont fonden

Posted: 30 Nov 2016, 15:03
by Javira
Vil lige nævne det her, i tilfælde af at folk i branchen ikke kender til udbuddet.
http://www.rm.dk/om-os/indkob--medicote ... kl.-12.00/

Re: Udbud fra Region Midt og Egmont fonden

Posted: 01 Dec 2016, 12:23
by buchardt
Sjovt nok at laese:

Forslagene vil i den endelige udvælgelse blive vurderet ud fra følgende
kriterier:
1. Bedste kvalitet til prisen
2. Løsning af opgaven – herunder gennemførbarhed og
brugervenlighed (UX)
3. Kreativ løsning af opgaven
De tre elementer tæller ligeværdigt i vurderingen.
Projekters første del piloten afregnes med kr. 160.000,- incl. moms.
Hvorefter det besluttes om projektet skal forsætte.
Resten af forløbet afregnes med kr. 795.000,- incl. moms.
Udbuddet er samlet på kr. 955.00,- incl moms.


Og

Spillets succeskriterier er:
1. At alle fødende (ca. 13.000 pr. år) i Region Midtjylland informeres om
spillet
2. At minimum 6500 forældre har oprettet en profil og spillet spillet
3. At minimum 5200 forældre har spillet spillet mere end én gang
4. At minimum 2000 (baseret på en svarprocent på 50%) forældre, der
har spillet spillet, angiver, at spillet er en fælles og sjov oplevelse, som er
med til at gøre dem opmærksomme på deres parforhold – også når det
er under pres i den nybagte børnefamilie
5. At minimum 2000 (baseret på en svarprocent på 50%) af de forældre,
der har spillet spillet, angiver, at spillet har været med til at styrke deres
kommunikation, samarbejde og konflikthåndtering til gavn for deres
børns trivsel og udvikling
6. At spillet indgår som et fast element på alle fødsels- og
familieforberedelsesforløb for førstegangsfødende i Region Midtjylland
(svarende til ca. 13.000 fødende pr. år)
7. At spillet indgår som en del af sundhedsplejerskernes værktøjskasse i
regionens kommuner i løbet af det første år efter spillet er færdigt.


Og

Spillet skal være lettilgængeligt, sjovt og ikke belærende. I stedet for at
præsentere viden skal spillet gerne tage udgangspunkt i konkrete
spørgsmål, opgaveløsning, visualisering og humor.


Og

Gameplay: Det skal være muligt for brugerne at finde andre brugere via
deres brugernavne eller mail-adresser. Mindst to personer skal kunne
spille mod hinanden både i real time og asynkront.

Re: Udbud fra Region Midt og Egmont fonden

Posted: 02 Dec 2016, 00:25
by jonaz.dk
Mjaaa der er en del krav.
Helt klart en udfordring i at få et spilformat til at være gavnligt for partnerskabet efter børn. Muligvis umuligt.. I don't know!?

Man kan starte med reminders og gamification af parforholdet.

Push notification: 'Det er nu 225 dage siden i har knaldet.. måske skulle i gøre noget ved det'

Re: Udbud fra Region Midt og Egmont fonden

Posted: 02 Dec 2016, 01:49
by egenfeldt
Nej - ikke så nemt men en ret interessant udfordring - sjovt at de har taget multiplayer med som requirement up front og at backend er så specifik og lidt sjovt formulering nedenfor med både real time og asynkront - den skal jeg lige tygge på.

"Gameplay: Det skal være muligt for brugerne at finde andre brugere via deres brugernavne eller mail-adresser. Mindst to personer skal kunne spille mod hinanden både i real time og asynkront."