IT-Administrator til Flashbulb Games

Oleg
Level 1 - Speck of dust
Posts: 19
Joined: 23 Jun 2016, 14:00

IT-Administrator til Flashbulb Games

Unread post by Oleg » 15 Jun 2022, 10:55

(ENGLISH BELOW)

Vi leder efter en IT-Administrator med ansvar for infrastruktur, drift og account/software licens-styring.
Målet er sammen med resten af vores backend-hold at få spillene og udviklingen af dem til at glide så glat som muligt.

Flashbulb Games
Flashbulb Games laver spil til PC, Xbox og Playstation. Vi blev grundlagt i 2016 og i december 2021 blev vi en del af Nordisk Games (En del af Nordisk Film). Lige nu har vi to spil i markedet som stadig videreudvikles og tredje produktion er i planerne.
Vi er 35 medarbejdere fra en masse forskellige lande og arbejdssproget er ofte engelsk.
Hos Flashbulb bliver du en del af et fantastisk hold af både talentfulde og erfarne spiludviklere. Vi har en god arbejdskultur og der arrangeres sociale aktiviteter for dem der har lyst.

Vi tilbyder en lønpakke med pension, tilvalg af sundhedsforsikring efter eget ønske og selvsagt frokostordning.
Vores driftsmiljø er i konstant udvikling, og du kommer til at blive udfordret på dine kompetencer

Dine ansvarsområder omfatter blandt andet:
 • Account management
 • License management
 • Vedligeholdelse og udvikling af vores Office IT herunder Build servers, Storage, Perforce
 • Hardware support (servere og arbejdsstationer)
 • Versionskontrol (GitLab og Perforce)
 • Indkøb af servere, arbejdsstationer og andet kontor-IT
Og derudover sammen med resten af vores backend-hold gøre alt hvad du kan for at skabe en god oplevelse for vores spillere og bidrage til et godt arbejdsmiljø.

Den perfekte profil har erfaring med alt det ovenstående, men vi er åbne for andre profiler og kan sikkert lære dig det meste, hvis du har den rette baggrund og indstilling.

Personligt er du nysgerrig, initiativrig, har lysten, kan arbejde systematisk og struktureret. Samt god til at dokumentere dit arbejde. Du gennemskuer komplekse sammenhænge og forstår at bevare overblikket i travle situationer.

Er du interesseret?
Så kontakt Ole Teglbjærg på ole@flashbulbgames.com / 24946800.
Send din ansøgning og dit CV allerede i dag. Tiltrædelse er snarest muligt, men vi venter naturligvis gerne på den rette profil. Vi indkalder løbende til samtale og forbeholder os retten til at lukke processen før tid.

Vi glæder os til at høre fra dig!
Ole Teglbjærg – Flashbulb Games

-------------------------- ENGLISH ----------------------------

We are looking for an IT Administrator with an interest in server and network infrastructure.
At Flashbulb Games you get the role of IT Administrator with responsibility for infrastructure, operations and account / software license management.
The goal, together with the rest of our backend team, is to make the games and their development run as smoothly as possible.

Flashbulb Games
Flashbulb Games makes games for PC, Xbox and Playstation. We were founded in 2016 and in December 2021 we became part of the Nordic Games (Part of Nordisk Film). Right now we have two games in the market which are still being updated and a third production is in the plans.
We are 35 employees from a lot of different countries and the working language is often English.

At Flashbulb you will be part of a fantastic team of both talented and experienced game developers. We have a good and positive working culture and social activities are arranged for those who want to participate.

We offer a salary package with pension, option of health insurance according to your own wishes and of course catered lunch.
Our operating environment is constantly evolving and you will be challenged on your competencies.

Your responsibilities include:
 • Account management
 • License management
 • Maintenance and development of our Office IT including: Build servers, Storage, Perforce
 • Hardware support (servers and workstations)
 • Version control (GitLab and Perforce)
 • Purchase of servers, workstations and other office IT
And in addition, together with the rest of our backend team, do everything you can to create a good experience for our players and contribute to a good working environment.

The perfect profile has experience with all of the above, but we are open to other profiles and can probably teach you most things if you have the right background and mindset.

Personally, you are curious, have the desire to learn and can work systematically and structured. You can see through complex contexts and know how to maintain an overview in busy situations.

Are you interested?
Then contact Ole Teglbjærg at ole@flashbulbgames.com/24946800.
Send your application and your CV today. Accession is as soon as possible, but we are happy to wait for the right profile.
We regularly call for interviews and reserve the right to close the process ahead of time.

We are looking forward to hearing from you!
Ole Teglbjærg - Flashbulb Games

Post Reply